Producten

Galm

Basislicentie voor de eerste 2 pc's

BIM Connect

Basislicentie voor de eerste 2 pc's

Ventilatie

Basislicentie voor de eerste 2 pc's

EPG (nieuwbouw)

Basislicentie voor de eerste 2 pc's

Warmteverlies

Basislicentie voor de eerste 2 pc's

Koellast

Basislicentie voor de eerste 2 pc's

Voordelen van Vabi Elements

Verzekerd van een gebouw/installatieconcept dat past bij de wensen van uw opdrachtgever.

Maakt u tot de ideale sparringpartner

Van vroeg inzicht bieden in gebouwprestaties bij de architect, knelpunten visualiseren in het bouwteam tot aan varianten naast elkaar afwegen voor uw opdrachtgever.

Groeit mee met uw processen

Van globaal ontwerp, offertes, bestekken tot aan gedetailleerde uitwerking in de ontwerpfase én aansluiting op de beheerfase.

Optimaal inzicht in gebouwprestaties

Altijd real-time inzicht in één of meerdere gebouwprestaties binnen hetzelfde 3D model.

NIEUW (febr-2016): overtuig uw opdrachtgever

Een technisch dashboard op expertniveau en een functioneel dashboard met een vertaling naar de KPI’s van de eigenaar/gebruiker.